Laatu ja ympäristö

Oy Lunawood Ltd on ja haluaa myös tulevaisuudessa olla yritys, joka asettaa lämpöpuulle laatuvaatimukset myös ympäristöasioissa. Tämän takia laatuketjumme yltää aina raaka-ainelähteeltä kuluttajalle saakka. Ympäristöystävällisyydelle antaa vankan pohjan jo se, että tuotteemme ja niiden jalostus ovat täysin kemikaalivapaita. Vesihöyry ja lämpö oikein käytettyinä riittävät jalostamaan puusta kestävää ja näyttävää rakennusmateriaalia.

Koska lämpöpuu on täysin puhdas luonnonmateriaali, on sen kierrättäminen myös vaivatonta. Ympäristöasiat ovat meille ensisijaisen tärkeitä ja olemme ylpeitä siitä, että meille on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki. Joutsenmerkitty Lunawood lämpöpuu on ympäristöystävällinen vaihtoehto kestävään piha- ja ympäristörakentamiseen. Se ei sisällä raskasmetalleja, torjunta-aineita eikä siitä elinkaaren päätyttyä tule ongelmajätettä.

Laatuketju alkaa metsästä. Raaka-aineen alkuperäketjunhallinta on sertifioitu, eli sen toteutumista arvioi ja valvoo ulkopuolinen riippumaton taho. Osoituksena alkuperäketjunhallinnasta Oy Lunawood Ltd:lle on myönnetty alkuperäketjunhallinnan sertifikaatti Inspecta Oy:n toimesta. Tähän sertifikaattiin perustuen Suomen metsäsertifiointi on myöntänyt Oy Lunawood Ltd:lle PEFC alkuperämerkin käyttöoikeuden.

Kansainvälinen Lämpöpuuyhdistys valvoo jäsentensä tuotannon laatua. Tämän valvonnan suorittaa Finotrol Oy puolueettomana ulkopuolisena tahona. Todistuksena laatuvaatimusten täyttämisestä Finotrol Oy myöntää sertifikaatin ja tämän perusteella Kansainvälinen Lämpöpuuyhdistys myöntää TMT – laatumerkin käyttöoikeuden.

Kestävyys on osa laatua. Todistus osaamisestamme on kansainvälinen KOMO-sertifikaatti, jonka Hollantilainen SKH myöntää ja valvoo. KOMO-sertifikaatti on osoitus Lunawood Thermo-D -luokan materiaalien biologisen kestävyysluokan ja tuotannon laatuvaatimusten täyttämisestä.

Kaikki tuotteemme ovat tehty Suomessa. Siksi olemme ylpeästi myös siitä osoituksena saaneet yrityksellemme Avainlippu -tunnuksen.

Valmistamamme Lunawood ulkoverhoustuotteet ovat varmasti laadukkaita, siksi ne ovat myös CE-merkittyjä.

Yrityksen oma laatukäsikirja, joka perustuu osin ISO 9001 – laatujärjestelmään, on osa kokonaisvaltaista laadunhallintaamme. Oman laadunvalvonnan tavoitteena on paitsi valvoa tuotteiden ja tuotannon laatua, niin myös kehittää sitä. Haluamme asettaa myös omat laatuvaatimuksemme aina niin, että voimme olla ylpeitä siitä mitä teemme.

Olennainen laatuketjumme osa on tiivis yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. Heiltä saamme jatkuvasti tärkeää palautetta, neuvoja ja ideoita kuinka voimme edelleen kehittää laadukasta kokonaisuuttamme.

Kestävää ja sertifioitua laatua

Ympäristöystävällinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta on tärkeä osa DNA:tamme. Olemme ylpeitä siitä, että kaikki lämpökäsitellyt puutuotteemme ovat joutsenmerkattuja ja puuraaka-aineemme on peräisin sertifioiduista ja alati uudistuvista Skandinaavisista metsistä.

Sertifikaatit

 • PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä.Kaksi kolmasosaa maailman sertifioiduista metsistä on sertifioitu PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifiointi osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi.

  pefc.fi

 • Kansainvälinen KOMO sertifikaatti on lahonkeston takeena. KOMO-sertifikaatti takaa, että LunaThermo-D –luokan materiaalit vastaavat niille asetettuja laatuvaatimuksia.

  Lunawood Komo sertifikaatti

  komo.nl

 • Kaikki tuotteemme valmistetaan Suomessa.

  avainlippu.fi

 • Lunawood ulko- ja sisäverhoustuotteiden laadun takeena on CE-merkintä. CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset.

 • Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

 • ThermoWood on Lämpöpuuyhdistys Ry:n omistama tavaramerkki. Yhdistys valvoo jäsenorganisaatioidensa tuotannon laatua. Valvontaa johtaa Finotrol Oy ulkopuolisena kolmantena tahona. Finotrol lahjoittaa sertifikaatin yrityksille, jotka lunastavat asetetut laatuvaatimukset. Ainoastaan sertifioidut yritykset saavat käyttää tuotannossaan ThermoWood nimitystä ja TMT-sertifikaattia.

 • BRE (Building Research Establishment Limited) on brittiläinen riippumaton ja puolueeton tutkimuslähtöinen konsultointi-, testaus- ja koulutusorganisaatio, joka tarjoaa monipuolista rakennettuun ympäristöön ja alan teollisuuteen liittyvää asiantuntemusta.

  BRE:n mukaan Isossa-Britanniassa ulkoverhous- ja terassilautana käytetyn LunaThermo-D:n odotettavissa oleva käyttöikä on 30 vuotta, kun noudatetaan valmistajan antamia ohjeita sekä parhaiden käytäntöjen mukaisia rakentamisperiaatteita.

 • EkoKompassi

  EkoKompassi on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Suomen Luonnonsuojeluliitto, joka on Suomen vanhin ja suurin ympäristöjärjestö.

  EkoKompassi-sertifikaatti osoittaa sitoutumisemme ja halumme kehittää ympäristöasioidenmme hallintaa ja -johtamista.

  EkoKompassi.fi

 • DESIGN FROM FINLAND

  Design from Finland -merkki osoittaa ainutlaatuisen suomalaisen muotoilun alkuperän. Merkki tarjoaa kuluttajille kotimaassa ja ulkomailla todisteita suomalaisen muotoilun huippuosaamisesta. Hyvin suunniteltuja tuotteita ja palveluja on parempi käyttää, ja ihmiset pitävät niitä toivottavampina.

  Design from Finland

‌​

Subscribe to our newsletter