Lunawood lämpöpuu

Puun lämpömodifiointi parantaa puun ominaisuuksia laajentaen näin sen käyttömahdollisuuksia. Lämpökäsittelyn ansioista puun sään- ja lahonkestävyys sekä mitta- ja muotopysyvyys paranevat olennaisesti. Suomalaiset puulajit muuttuvat kestäviksi ja stabiileiksi tuotteiksi, jotka ovat ympäristöystävällinen valinta rakentamisen moniin käyttökohteisiin.

 

 

MITTA- JA MUOTOPYSYVÄ

Alentuneen tasapainokosteuden ansiosta lämpöpuu ei reagoi ilmankosteuden vaihteluihin yhtä voimakkaasti kuin käsittelemätön puu mikä tarkoittaa, että lämpöpuun mitta ja muoto säilyvät huomattavasti paremmin kuin käsittelemättömän puun.

Lue lisää»

JOKAISEEN ILMASTOON

Lämpöpuu ei reagoi lämpötilamuutoksiin tai kosteuteen niin voimakkaasti kuin käsittelemätön puu. Lämpöpuu toimii todistetusti hyvin erilaisissa ilmastoissa.

Lue lisää»

LAHON- JA SÄÄN KESTÄVÄ

Lämpökäsittelyn tuloksena, suomalaisista puulajeista tehdään sään- ja kulutuksen kestäviä rakennusmateriaaleja. LunaThermoD-lämpöpuu kuuluu lahonkestoluokkaan 2.

Lue lisää»

PUHDAS LUONNON MATERIAALI

Lunawood-lämpöpuu on luonnollisin menetelmin valmistettu puumateriaali. Sen valmistusprosessissa käytetään vain lämpöä ja vesihöyryä eikä siihen ole lisätty kemikaaleja.

Lue lisää»

PIHKATON

Lämpökäsittelyssä pihka poistuu puuaineksesta. Puusta ei kuumissakaan olosuhteissa tihku tahmeaa pihkaa.

Lue lisää»

HYVÄ LÄMMÖNERISTYS

Testit ovat osoittaneet, että lämpöpuun lämmönjohtavuus vähenee 20–25 prosentilla verrattuna käsittelemättömään havupuuhun.

Lue lisää»

Tuotantoprosessi

Jo muinaiset viikingit tiesivät, että pinnasta poltetut puiset seipäät kestävät linnoitusten suoja-aidoissa maakosketuksessa lahoamatta pidempään kuin käsittelemättömät seipäät. Puun lämpömodifioinnin mahdollisuuksia alettiin tutkia jo 1930–40 -luvuilla Euroopassa ja USA:ssa, mutta valmistusprosessia ei koskaan saatettu teolliseen mittakaavaan. Vuosikymmeniä myöhemmin VTT kiinnostui aiheesta ja lopulta ThermoWood-prosessi patentoitiin ja tuotemerkki lanseerattiin Suomessa 1990-luvun loppupuolella.

Lunawood-lämpökäsittelyprosessissa käytetään ainoastaan lämpöä (190–212 ºC) ja vesihöyryä. Valmiit Lunawood-tuotteet ovat täysin lisäaineettomia ja luonnonmukaisia.

Thermowood-prosessi kunnioittaa puun luontaisia ominaisuuksia. Patentoitu tuotantomenetelmä perustuu puun asteittaiseen lämpömodifiointiin, jossa puun kemialliset ja fyysiset ominaisuudet muuttuvat pysyvästi. ThermoWood on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöoikeus on ainoastaan Kansainvälisen Lämpöpuuyhdistyksen jäsenyrityksillä. Lunawood on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. ThermoWood-tuotannon laatua valvoo riippumaton ulkopuolinen taho.

Parhaat raaka-aineet

Merkittävin käyttämämme raaka-aine on suomalainen, PEFC-sertifioitu puu, joka lajitellaan täsmällisten ja tiukkojen vaatimustemme mukaisesti. Toimitusketjun kokonaishallinta ja tunteminen puun korjuuvaiheesta valmiiseen lopputuotteeseen varmistaa korkean ja tasaisen laadun. Yhteistyössä raaka-ainetoimittajiemme kanssa valitsemme tuotantoomme parhaiten sopivat raaka-ainelaadut.

Laatu ja ympäristö

Oy Lunawood Ltd on ja haluaa myös tulevaisuudessa olla yritys, joka asettaa lämpöpuulle laatuvaatimukset myös ympäristöasioissa. Tämän takia laatuketjumme yltää aina raaka-ainelähteeltä kuluttajalle saakka. Ympäristöystävällisyydelle antaa vankan pohjan jo se, että tuotteemme ja niiden jalostus ovat täysin kemikaalivapaita. Vesihöyry ja lämpö oikein käytettyinä riittävät jalostamaan puusta kestävää ja näyttävää rakennusmateriaalia.

Koska lämpöpuu on täysin puhdas luonnonmateriaali, on sen kierrättäminen myös vaivatonta. Ympäristöasiat ovat meille ensisijaisen tärkeitä ja olemme ylpeitä siitä, että meille on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki. Joutsenmerkitty Lunawood lämpöpuu on ympäristöystävällinen vaihtoehto kestävään piha- ja ympäristörakentamiseen. Se ei sisällä raskasmetalleja, torjunta-aineita eikä siitä elinkaaren päätyttyä tule ongelmajätettä.

Laatuketju alkaa metsästä. Raaka-aineen alkuperäketjunhallinta on sertifioitu, eli sen toteutumista arvioi ja valvoo ulkopuolinen riippumaton taho. Osoituksena alkuperäketjunhallinnasta Oy Lunawood Ltd:lle on myönnetty alkuperäketjunhallinnan sertifikaatti Inspecta Oy:n toimesta. Tähän sertifikaattiin perustuen Suomen metsäsertifiointi on myöntänyt Oy Lunawood Ltd:lle PEFC alkuperämerkin käyttöoikeuden.

Kansainvälinen Lämpöpuuyhdistys valvoo jäsentensä tuotannon laatua. Tämän valvonnan suorittaa Finotrol Oy puolueettomana ulkopuolisena tahona. Todistuksena laatuvaatimusten täyttämisestä Finotrol Oy myöntää sertifikaatin ja tämän perusteella Kansainvälinen Lämpöpuuyhdistys myöntää TMT – laatumerkin käyttöoikeuden.

Kestävyys on osa laatua. Todistus osaamisestamme on kansainvälinen KOMO-sertifikaatti, jonka Hollantilainen SKH myöntää ja valvoo. KOMO-sertifikaatti on osoitus Lunawood Thermo-D -luokan materiaalien biologisen kestävyysluokan ja tuotannon laatuvaatimusten täyttämisestä.

Kaikki tuotteemme ovat tehty Suomessa. Siksi olemme ylpeästi myös siitä osoituksena saaneet yrityksellemme Avainlippu -tunnuksen.

Valmistamamme Lunawood ulkoverhoustuotteet ovat varmasti laadukkaita, siksi ne ovat myös CE-merkittyjä.

Yrityksen oma laatukäsikirja, joka perustuu osin ISO 9001 – laatujärjestelmään, on osa kokonaisvaltaista laadunhallintaamme. Oman laadunvalvonnan tavoitteena on paitsi valvoa tuotteiden ja tuotannon laatua, niin myös kehittää sitä. Haluamme asettaa myös omat laatuvaatimuksemme aina niin, että voimme olla ylpeitä siitä mitä teemme.

Olennainen laatuketjumme osa on tiivis yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. Heiltä saamme jatkuvasti tärkeää palautetta, neuvoja ja ideoita kuinka voimme edelleen kehittää laadukasta kokonaisuuttamme.

 

LATAA LUNAWOODIN SERTIFIKAATIT TÄÄLTÄ

PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä.Kaksi kolmasosaa maailman sertifioiduista metsistä on sertifioitu PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifiointi osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi.

www.pefc.fi

Kansainvälinen KOMO sertifikaatti on lahonkeston takeena. KOMO-sertifikaatti takaa, että LunaThermo-D –luokan materiaalit vastaavat niille asetettuja laatuvaatimuksia.

http://www.komo.nl/

Kaikki tuotteemme valmistetaan Suomessa.

www.avainlippu.fi

Lunawood ulko- ja sisäverhoustuotteiden laadun takeena on CE-merkintä. CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

ThermoWood on Lämpöpuuyhdistys Ry:n omistama tavaramerkki. Yhdistys valvoo jäsenorganisaatioidensa tuotannon laatua. Valvontaa johtaa Finotrol Oy ulkopuolisena kolmantena tahona. Finotrol lahjoittaa sertifikaatin yrityksille, jotka lunastavat asetetut laatuvaatimukset. Ainoastaan sertifioidut yritykset saavat käyttää tuotannossaan ThermoWood nimitystä ja TMT-sertifikaattia.

BRE (Building Research Establishment Limited) on brittiläinen riippumaton ja puolueeton tutkimuslähtöinen konsultointi-, testaus- ja koulutusorganisaatio, joka tarjoaa monipuolista rakennettuun ympäristöön ja alan teollisuuteen liittyvää asiantuntemusta.

BRE:n mukaan Isossa-Britanniassa ulkoverhous- ja terassilautana käytetyn LunaThermo-D:n odotettavissa oleva käyttöikä on 30 vuotta, kun noudatetaan valmistajan antamia ohjeita sekä parhaiden käytäntöjen mukaisia rakentamisperiaatteita.

Thermowood – Hyvä tietää

Seuraavat kappaleet esittelevät Lunawood Thermowood -lämpöpuun käyttöön liittyviä hyödyllisiä neuvoja ja suosituksia. Tietojen avulla on helpompi hyödyntää Lunawood-lämpöpuun monipuolisia ominaisuuksia.

‌​