29.11.2018

Lunawood vahvistaa myyntiassistenttitiimiään

Ekaterina Hytönen on nimitetty Lunawoodin Myyntiassistentiksi 3.12.2018 alkaen ja hänen vastuullaan on ensisijaisesti Ranskan ja Belgian vientitoimitukset. Ekaterinalla on pitkä työhistoria kansainvälisen liiketoiminnan vienti- ja ostotehtävistä. Hänen viimeisin työnantajansa on Rapala VMC Oyj. Ekaterinan toimipaikka on Lahden pääkonttorissa ja hän raportoi myyntiassistenttitiimin vetäjä Kirsti Salolle.

Niina Heino on nimitetty Lunawoodin Myyntiassistentiksi 1.10.2018 alkaen. Niina on työskennellyt Lunawoodissa Myyntiassistenttiharjoittelijana vuoden 2018 alusta saakka. Niinan toimipaikka on Lahden pääkonttorissa ja hän raportoi Myyntiassistenttitiimin vetäjä Kirsti Salolle.

Lisätietoja antaa Myyntiassistenttitiimin vetäjä Kirsti Salo, sähköposti: kirsti.salo@lunawood.com tai puhelin +358 50 414 3270.

More information:

Lunawood NEWS