Lämpökäsittely parantaa merkittävästi ja pysyvästi puun ominaisuuksia ja laajentaa siten puun käyttökohteita. Lunawood -lämpöpuu tunnetaan parhaiten sen mittapysyvyydestä, säänkestävyydestä ja kauniista ulkonäöstä. Se ei vaadi pintakäsittelyä haastavimmissakaan ilmasto -olosuhteissa, mikä tekee siitä vastuullisen valinnan koko sen elinkaaren ajaksi.

 

Tekniset edut

Mittapysyvä

Lunawood lämpöpuu on mittapysyvä ja säilyttää erinomaisesti alkuperäisen muotonsa kaikissa ilmasto -olosuhteissa

Kaikkiin ilmastoihin

Ei reagoi lämpötilamuutoksiin tai kosteuteen niin voimakkaasti kuin käsittelemätön puu. Lämpöpuu toimii todistetusti hyvin erilaisissa ilmastoissa.

Säänkestävä

Luna Thermo-D -tuotteilla on korkea lahonkestoluokka (luokka 2), eikä se vaadi välttämättä pintakäsittelyjä ulkona

Puhdas luonnonmateriaali

Valmistusprosessissa käytetään vain lämpöä ja vesihöyryä eikä tuotteisiin lisätä lainkaan kemikaaleja

Pihkaton

Puusta ei tihku pihkaa kuumissakaan olosuhteissa. Pihkattomuus mahdollistaa tasaisen ja kestävän pohjan erilaisille pintakäsittelyille

Hyvä lämmöneristävyys

Lämpöpuun lämmönjohtavuus on 20–25 prosenttia pienempi verrattuna käsittelemättömään havupuuhun ja vielä suurempi verrattuna uusiutumattomiin materiaaleihin

Uusiutuvasta pohjoismaisesta metsästä

Tuotteiden Raaka-aineena käytetään vain pohjoismaista tarkasti valikoitua sertifioitua puuta. Lunawood lämpöpuuta käyttäessä, voit olla varma, että raaka-aine on peräisin uusiutuvasta ja vastuullisesta metsästä

Sertifioitu laatu

ThermoWood® -on Suomalainen laatumerkki, joka kertoo, että tuotteiden laatua auditoidaan vuosittain

Parhaasta sertifioidusta metsästä

Käytämme tuotteidemme raaka-aineena pohjoismaista PEFC-sertifioitua puuta, joka on lajiteltu tarkkojen vaatimustemme mukaisesti. Tuotantomme korkea ja tasainen laatu perustuu toimintaketjuun, jota valvotaan huolellisesti aina metsästä lopputuotteeseen. Tuotantoprosessiimme soveltuu vain laadultaan paras puu. Lunawoodin lämpöpuuta käytettäessä voit aina olla varma, että raaka-aine on peräisin uusiutuvasta ja hyvin hoidetusta pohjoismaisesta metsästä.

Hyvä tietää Lunawood-lämpöpuusta

Kaksi käsittelyluokkaa

Lunawood tuottaa kahta vakioitua lämpökäsittelyluokkaa, LunaThermo-S ja LunaThermo-D. Ero näiden kahden luokan välillä on käsittelylämpötilassa.

 

LunaThermo-S

LunaThermo-S, jossa “S” tulee englannin kielen sanasta “stability”, Thermo-S käsitellyn lopputuloksena väri on vaaleanruskea sekä tuotteen mitta- ja muotopysyvyys on huomattavasti parantunut. Lämpökäsittely tehdään 190 C lämpötilassa. LunaThermo-S tuotteet sopivat sisäkäyttöön, myös kosteisiin tiloihin, kuten saunoihin ja kylpyhuoneisiin.

LunaThermo-D

LunaThermo-D, jossa “D” tulee sanasta “durability”, on tumman ruskea sävy. Sen kestävyys sekä mitta- ja muotopysyvyys on merkittävästi parantunut. LunaThermo-D on lämpökäsitelty 212ºC lämpötilassa ja on sopiva sisä- ja ulkokäyttöön, myös ilman pintakäsittelyaineita.

Dimensiot

Lunawood höylätuotteiden paksuudet ovat 19, 26, 32 ja 42 mm ja leveydet 92, 117, 140, 165 ja 185 mm. Minimipaksuus ulkoverhoiluprofiileissa on 19 mm. Terassilaudoissa minimipaksuus on 26 mm. Lunawood-lämpöpuu sahatavaraa on tarjolla vakio paksuuksissa 25, 32, 38, 50 mm. Vakio leveydet ovat 100, 125, 150, 175, 200 mm.

Mittapysyvyys

Lunawood-lämpöpuun madaltunut tasapainokosteus parantaa mitta- ja muotopysyvyyttä verrattuna käsittelemättömään puuhun. Erinomainen mittapysyvyys mahdollistaa lämpöpuun käyttämisen kaikissa ilmastoissa ja jopa kuumissa ja kosteissa olosuhteissa sisä- ja ulkokäytössä.

Käyttöluokka

LunaThermo-D on sopiva käyttöluokan 3 (BS EN 335) ratkaisuihin, “Maan yläpuolisiin ja säälle altistuvisiin kohteisiin”. Sitä voidaan käyttää julkisivuihin, rimoituksiin, terasseihin ja moniin muihin ulkona sijaitseviin kohteisiin. Emme suosittele käytettäväksi suorassa maakosketuksessa.

Kestävyys

LunaThermo-D on luokiteltu kestävyysluokkaan 2 (BS EN 350) “kestävä” ja on saanut British Research Establishment (BRE) tutkimuslaitoksen merkinnän 30 vuoden odotettavissa olevasta käyttöiästä, kun lämpöpuuta käytetään ulkoverhouksessa tai terassina. Lämpökäsitelty puu on kauttaaltaan samanvärinen ja yhtä kestävä.

Termiittien kesto

Lämpöpuu ei ole termiitinkestävä. Lunawood voidaan käsitellä kemiallisella termiitintorjunta-aineella

Värin huuhtoutuminen

LunaThermo-D ei värjää. Pieniä määriä väriä saattaa irrota ensimmäisillä sateilla ja kosteissa olosuhteissa, kuten kylpylässä ja saunassa.

Paloluokitus

Lunawood-lämpöpuulla on sama D4-paloluokitus kuin käsittelemättömällä puulla. Lunawood-lämpöpuuta voidaan käsitellä samoilla palonsuoja-aineilla kuin käsittelemätöntä puuta

Työstettävyys

Lunawood-lämpöpuun työstäminen on aivan yhtä helppoa kuin käsittelemättömän puun. Lunawood-lämpöpuun työstäminen ei vaikuta ainutlaatuisiin teknisiin ominaisuuksiin, jotka saadaan lämpökäsittelyprosessissa läpi profiilin. Lunawood-lämpöpuun höyläys antaa sen pinnalle ylivoimaisen laadun. Höyläkoneen säädöt tulee olla samanlaiset kuin kovien puulajien höyläyksessä. Höyläysnopeus tulee olla pienempi kuin käsittelemättömän havupuun höyläyksessä käytetään. Erityistä huomiota tulee kiinnittää syöttörullien säätöihin ja paineisiin, jotta laudan halkeaminen höyläyksen aikana voidaan välttää. Lunawood lämpöpuun pinnanlaatu höyläyksen jälkeen on niin hyvä, että hiontaa ei välttämättä enää tarvita. Käytä hengitys- ja silmäsuojaimia työstäessäsi lämpöpuuta.

Käyttölape

Mäntytuotteidemme käyttölape on sydänlape, johtuen sen paremmasta säänkestävyydestä. Männyn sydänpuun ominaisuudet ehkäisevät lustoutumista. Visuaaliselta ilmeeltään mänty on myös rauhallinen johtuen selkeästä oksavälistä. Kuusen suora syyrakenne ehkäisee delaminoitumista ja näin ollen käytämme pintalapetta käyttölappeena. Kuusen suurempi terveoksainen osuus tukissa mahdollistaa leveämmät dimensiot.

Asennus

Käytä Lunawood lämpöpuun asennukseen aina ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja tai nauloja. Jätä riittävästi tilaa Lunawood lämpöpuun ympärille varmistaaksesi riittävän ilmankierron. Yksityiskohtaiset asennusohjeet Lunawood-tuotteiden asentamiseen löydät osoitteesta: https://lunawood.com/fi/ohjeet-ja-esitteet/. Maksimi koolausväli 26 mm terassilaudalla on 450 mm. Yli 32 mm paksuilla terassilaudoilla voidaan käyttää maksimissaan 600 mm koolausväliä. Paneeleille suosittelemme enintään 600 mm koolausväliä. Esiporaa ruuvien reiät, kun kiinnitys on alle 70 mm päässä kappaleen päästä. Näin vältät riskiä kappaleen halkeamiseen kiinnityksen yhteydessä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki paneeliprofiilit soveltuvat sekä vaaka- että pystysuuntaiseen asennukseen. Esimerkiksi avopontilliset profiilit soveltuvat asennettavaksi vain vaakaan.

Liimaus

Lunawood-lämpöpuuta on mahdollista liimata. Puristusaika voi kasvaa jopa 4-6 kertaiseksi verrattuna käsittelemättömän puun puristusaikaan. Hyviä liimaustuloksia saavutetaan yleisimmillä liimoilla, mutta tutkimusten perusteella PUR-liimalla saavutetaan paras lopputulos.

Ikääntyminen

Kuten kaikki puutuotteet myös LunaThermo-D harmaantuu auringon UV-säteilyn vaikutuksesta. Pintaan voi tulla myös halkeamia ajan kuluessa. Harmaantuminen alkaa verrattain lyhyessä ajassa, noin 3-6 kuukauden kuluessa asennuksesta. Alkuperäisen sävyn säilyttämiseksi suosittelemme käsittelemään pinnan UV-suojan sisältämällä puu öljyllä tai pintakäsittelyaineella. Pintaa tulee jatkossa säännöllisesti myös huoltaa pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pintakäsittely

Lunawood-lämpöpuulle soveltuvat useimmat laadukkaat pintakäsittelyaineet, jotka ovat sopivia myös käsittelemättömälle puulle. Lunawood-lämpöpuu voidaan käsitellä sävytetyllä tai pigmentoidulla puuöljyllä, vahalla, puusuojaöljyllä, lakalla tai maalilla, jotka voivat sisältää myös UV-suojan. Mikäli halutaan säilyttää
alkuperäinen sävy, tulee pinta käsitellä pigmentoidulla ja UV-suojan omaavalla öljyllä. Pintakäsittely voidaan tehdä joko ennen asennusta tai välittömästi asennuksen jälkeen. Käsittely tulee suorittaa ohuin kerroksin valumien ehkäisemiseksi. Käsittele myös katkaisupinnat. Parafiiniöljyä voidaan käyttää pintakäsittelyssä lämpöpuun värin korostamiseen ja epäpuhtauksilta suojaamiseen. Suosittelemme aina parafiiniöljykäsittelyä Lunawood Sauna-tuotteille korkean hygieniatason varmistamiseksi. Pellavaöljy ei sovellu lämpöpuulle.

Tehdasöljytyt tuotteet

Lunawood tehdasöljyttyjen tuotteiden pinnassa saattaa olla jäämiä väripigmenteistä. Tämä voi näyttäytyä esim. jalkapohjien tai sukkien vähäisenä värjäytymisenä. Pinnan väripigmentit vähenevät käytön ja sääolosuhteiden, esim. vesisateen, yhteisvaikutuksesta. Huomioitavaa on, että näin ei tapahdu lasitetulla terassilla ja
parvekkeella.

Huolto

Lunawood-lämpöpuu on kestävää ja ei välttämättä vaadi huoltoa kestääkseen aikaa. Suosittelemme kuitenkin säännöllistä huoltoa alkuperäisen ulkoasun säilyttämiseksi ja halkeilun vähentämiseksi. Pintakäsittely tulee tarvittaessa uusia. Uusinta käsittelyn tarve vaihtelee ilmaston ja käytön mukaan sekä UV-säteilyn määrästä. Pinnan uudistamiseksi, pese värjäytynyt pinta, anna kuivua hyvin kauttaaltaan ja pintakäsittele pinta. Käytä maltillista vedenpainetta. Liiallinen vedenpaine nostaa puun syyt pystyyn, joka ilmenee pinnan tikkuuntumisena. Suosittelemme tutustumaan tuotteidemme huolto-ohjeisiin.

Kuljetus ja varastointi

Lunawood-lämpöpuu tulee kuljettaa ja varastoida huolellisesti vaakatasossa noudattaen samoja periaatteita kuin muiden korkealaatuisten puutuotteiden osalta noudatetaan. Varastoi Lunawood-lämpöpuu vähintään 75 mm maanpinnan tason yläpuolella. Lunawood-lämpöpuutuotteet on varastoitava puhtaina, kuivina sekä säältä suojattuna. Suosittelemme varastoimaan alkuperäisessä pakkauksessa tai UV-suojatun peitteen alla ennen asennusta. Suojaa Lunawood-lämpöpuu UV-valolta myös asennusvaiheen aikana välttääksesi pinnan harmaantumisen ja sävyerojen muodostumisen

Käsittely

Käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta, ettei tehdasvalmista pintaa vaurioiteta tai aiheuteta mekaanisia vaurioita. Tämän vuoksi lautojen lajittelu tulee suorittaa molemmista päistä tai keskeltä kannattaen. Myös siirtämisen aikana tulee noudattaa samaa varovaisuutta. Lunawood-lämpöpuulla on samanvärinen väri läpi kappaleen. Pienet kolhut ja naarmut ei ole näkyviä ja tarvittaessa pintaa voidaan hioa säilyttäen alkuperäinen ruskea sävy.

Jätehuolto

Katkonnasta ja työstämisestä syntyvän jätteen voi hävittää käsittelemättömän puun tavoin. Lunawood-lämpöpuun voi polttaa kuten käsittelemättömän puun.

Raaka-aine sertifiointi

Lunawoodin käyttämä puuraaka-aine on PEFC-sertifioitua, joka tarkoittaa, että käytämme puuta vain hyvin hoidetuista ja kestävästi kasvatetuista Pohjois-Suomen metsistä.

Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö