Kestävästi hoidetusta pohjoismaisesta metsästä - Lunawood

Kestävästi hoidetusta pohjoismaisesta metsästä

Olemme sitoutuneet ostamaan raaka-aineemme vain pohjoismaisista metsistä, joiden uusiutuminen ja biodiversiteetti on taattu myös tuleville sukupolville. Siksi tuotteidemme raaka-aineeksi kelpaa vain hyvin hoidetuista metsistä peräisin oleva skandinaavinen mänty ja kuusi. Suomessa hyödynnetään vain 75 % puiden vuosikasvusta, ja yhtä kaadettua puuta kohden istutetaan neljä uutta taimea. Tämä tarkoittaa, että metsien puumassa kasvaa Suomessa joka vuosi.

PEFC-sertifioitu pohjoismainen puu

Käytämme tuotteidemme raaka-aineeksi PEFC-sertifioitua mäntyä ja kuusta sertifioiduilta sahoilta. Lunawoodin hankintaketjun sertifikaatti antaa varmuuden siitä, että puumateriaalimme ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Sitä täydentää PEFC-sertifikaatti, joka varmistaa, että metsiä hoidetaan ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten mukaisesti.  Raaka-aineidemme keskimääräinen kuljetusmatka tehtaallemme on vain 235 km, mikä säästää hiilidioksidipäästöjä.

– Vuonna 1886 hyväksytty Suomen metsälaki on yksi maailman vanhimmista metsälaeista.

– Suomen metsät kasvavat 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja puiden yhteenlaskettu käyttö on 83,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä tarkoittaa, että metsät kasvavat nopeammin kuin niitä käytetään.

– Jokainen kaadettu puu korvataan neljällä uudella taimella. Suomessa istutetaan keskimäärin 150 miljoonaa puutainta vuodessa.

– Raaka-ainevaramme sijaitsevat lähellä tehtaitamme. Raaka-aineiden keskimääräinen kuljetusetäisyys tehtaillemme on vain 235 km, jotta hiilidioksidipäästöt pysyisivät mahdollisimman pieninä

Kolmannen osapuolen eettinen toimintaohje

Lunawoodin kolmannen osapuolen eettiset toimintaohjeet (Third Party Code of Conduct) perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Kehitämme yritysvastuutamme kokonaisvaltaisesti koko toimitusketjumme huomioiden. Näin voimme varmistaa, että asiakkaidemme vastaanottamat tuotteet on valmistettu ja toimitettu kestävästi.

Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö