Kestävä raaka-ainehankinta - Lunawood

Kestävä raaka-ainehankinta

Me Lunawoodissa olemme sitoutuneet ostamaan raaka-aineita vain hyvin hoidetuista metsistä, josta puut on kaadettu laillisesti. Lisäksi metsän uudistuminen on varmistettu. Taistelemme eturintamassa laittomia hakkuita ja sademetsien trooppisten lajien liiallista kulutusta vastaan. Eikä aiheetta, sillä Lunawood-lämpöpuutamme voidaan käyttää näiden materiaalien korvaajana koristeellisilla pinnoilla kaikkialla maailmassa.

Lunawoodin raaka-aineet ovat peräisin hyvin hoidetuista, kestävistä pohjoismaisista metsistä. Suomessa kaadetaan vain 75% vuosikasvusta, ja aina kun yksi puu kaadetaan, istutetaan neljä uutta puuntainta tilalle. Tämä tarkoittaa, että metsämme sitovat jatkuvasti enemmän hiiltä kuin ne vapauttavat.

PEFC-sertifioitu pohjoismainen puu

Ostamme PEFC-sertifioitua pohjoismaista mäntyä ja kuusta sertifioiduilta sahoilta.

Lunawoodin toimitusketjun sertifiointi antaa riippumattomasti varmennetun vakuuden siitä, että sertifioidut raaka-aineemme ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Se täydentää PEFC-kestävän metsänhoidon sertifiointia, joka takaa metsien hoidon ympäristö-, sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten mukaisesti.

Lunawoodilla on yli 30 toimittajaa, ja olemme sitoutuneet kestävään kasvuun yhdessä. Raaka-ainevaramme sijaitsevat lähellä tehtaitamme. Raaka -aineidemme keskimääräinen kuljetusmatka on vain 235 km. Tämä säästää paljon hiilidioksidia ja muita uusiutumattomia luonnonvaroja.

Valitsemme tukin parhaan osan lämpökäsittelyprosessissa työstettäväksi. Muut tukin osat toimittavat sahamme myyvät muille asiakkailleen. Lämpökäsittelyprosessi vaatii korkealaatuisen raaka-aineen, ja siksi jokainen saapuva erä käy läpi laadunvalvontatarkastuksen jo saapuessaan.

PEFC

PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä. Kaksi kolmasosaa maailman sertifioiduista metsistä on sertifioitu PEFC -vaatimusten mukaisesti. PEFC -sertifiointi osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävällä tavalla.

Kestävä metsänhoito tarkoittaa metsien ja metsämaiden hoitoa ja käyttöä tavalla ja nopeudella, joka säilyttää niiden biologisen monimuotoisuuden, tuottavuuden, uudistumiskyvyn, elinvoimaisuuden ja mahdollisuudet täyttää nyt ja tulevaisuudessa merkitykselliset ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset toiminnot paikallisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla, eikä se aiheuta vahinkoa muille ekosysteemeille. ”Näin Forest Europe on määritellyt ja YK: n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) on hyväksynyt.” (Lähde: pefc.org)

Kolmannen osapuolen eettinen toimintaohje

Lunawoodin kolmannen osapuolen eettiset toimintaohjeet (Third Party Code of Conduct) perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Kehitämme yritysvastuutamme kokonaisvaltaisesti koko toimitusketjumme huomioiden. Näin voimme varmistaa, että asiakkaidemme vastaanottamat tuotteet on valmistettu ja toimitettu kestävästi.

Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö