Pitkäikäiset tuotteet – suomalainen design - Lunawood

Pitkä elinkaari
– suomalainen design

Pohjoisesta luonnosta syntyneiden tuotteidemme avulla olemme mukana rakentamassa kestävää ja terveellistä elinympäristöä tuleville sukupolville.

Tuotteidemme odotettavissa oleva käyttöikä on 30 vuotta* ulkoverhouksissa, kun tuotteiden asennus on toteutettu Lunawoodin virallisia asennusohjeita noudattaen.  Pitkän käyttöiän ansiosta tuotteemme voivat toimia hiilivarastona sukupolvelta toiselle. Lunawood-tuotteet tarjoavat kestävän perustan modernille arkkitehtuurille, rakentamiselle ja suunnittelulle. Ne ovat aidosti vastuullinen vaihtoehto uusiutumattomille rakennusmateriaaleille ja trooppiselle kovapuulle.

* Tutkimus: Building Research Establishment Limited (BRE)

Pieni hiilijalanjälki yhdistettynä pitkään käyttöikään

Lunawood-lämpöpuutuotteiden ympäristötehokkuus on huomattavan positiivinen. Lunawood-lämpöpuun hiilijalanjälki on 117 kg CO2 eq/m3, joka on huomattavasti pienempi uusiutumattomiin rakennusmateriaaleihin, trooppisiin kovapuihin sekä kemiallisesti modifioituihin puumateriaaleihin verrattuna.

Lunawood-lämpöpuu on ihanteellinen perusta ympäristöystävälliselle ja terveelliselle rakentamiselle. Building Research Establishment Limited (BRE) tutkimuslaitoksen mukaan,  LunaThermo-D-käsittelyluokan tuotteiden odotettavissa oleva käyttöikä on 30 vuotta ulkoverhouksissa. Näin ollen Lunawoodin tuotteet varastoivat viisinkertaisen määrän hiilidioksidia ilmasta verrattuna niiden valmistuksen aikana vapautuviin CO2-päästöihin. Arkkitehdit ja rakentajat voivat luottaa tuotteiden korkeaan suorituskykyyn, ja siihen, että Lunawood-lämpöpuu varastoi hiiltä vuosikymmeniksi eteenpäin.

 

 

Lunawood-lämpöpuun hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi verrattuna kemiallisesti modifioituun puuhun ja uusiutumattomiin materiaaleihin.

Puu tukee fyysistä ja henkistä hyvinvointia

Tutkimukset vahvistavat sen, minkä monet meistä ovat havainneet jokapäiväisessä elämässämme – luonto ja luonnonmateriaalien käyttö tekevät meille hyvää.
Tutkimusten mukaan puumateriaalien lisääminen rakennuksiin voi vähentää stressiä ja edistää hyvää mielenterveyttä*. Aitojen puumateriaalien ympäröimänä ihmisen syke ja verenpaine ovat alhaisemmat kuin uusiutumattomien materiaalien ympäröimänä. Siksi puumateriaaleja rakentamisessa hyödyntämällä voidaan vaikuttaa myönteisesti ja kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointiin.

Tutkimukset osoittavat myös, että puumateriaalit vaikuttavat positiivisesti sisäilman laatuun. Lämpökäsittelyn ansiosta Lunawood-lämpöpuutuotteet ovat puhtaita, turvallisia ja hygieenisiä sisäkäytössä. Ne sopivat myös allergikoille, jotka ovat usein alttiita muiden puumateriaalien aiheuttamille reaktioille. Lunawood-lämpöpuun pienhiukkaspäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin käsittelemättömän puun. Lämpökäsitellyn puun TVOC-päästöt (Total Volatile Organic Compound) ovat 0,04 mg/m²h. Vertailun vuoksi: käsittelemättömän männyn päästöt ovat 1 mg/m²h.

*Lenz, Krus and Holm, 2005: Feuchtepufferverhalten von Innenraum

Ajaton suomalainen muotoilu

Jokainen tuotteemme on yhdistelmä pohjoismaista luontoa ja suomalaista muotoilua, joka on suunniteltu säilymään kauniina vuosikymmeniä. Meitä inspiroi minimalistinen ja käyttäjälähtöinen design-ajattelu. Tuoteperheidemme avulla tarjoamme arkkitehdeille ja suunnittelijoille mahdollisuuden yhdistää tuotteitamme mahdollisimman luovasti.
Lunawood Collection sisältää kattavan valikoiman, pontillisia paneeleja ulkoverhoukseen ja panelointiin, rimoja erilaisiin puurakenteisiin ja -pintoihin sekä helposti asennettavia terassilautoja. Lunawood Collection on suunniteltu ja kehitetty Suomessa yhteistyössä kansainvälisten ammattilaisten kanssa.

Ensiluokkaisen puuraaka-aineen ja kemikaalivapaan valmistustavan ansiosta tuotteidemme ulkonäkö on vaikuttava ja luonnollinen, kauniine eri pintastruktuureineen. Suomalainen mänty ja kuusi, kauniine oksineen, luovat luonnollisen ja eloisan ilmeen Lunawood-tuotteille. Niin luonnollisia kuin ne ovatkin, tuotteemme eivät vaadi pintakäsittelyä, mikäli tuotteen luonnollinen harmaantuminen on toivottu.

Sertifioitu laatu

Yrityksellemme ja tuotteillemme on myönnetty useita sertifikaatteja todisteeksi tuotteiden korkeasta laadusta ja sitoutumisesta vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan.
Thermowood®-tavaramerkki on tae lämpöpuutuotteiden ja prosessien järjestelmällisestä laadusta. BRE [Building Research Establishment Limited] tutkimuslaitoksen mukaan, ulkoverhouksissa ja terasseissa käytetyn Lunawood-lämpöpuun odotettavissa oleva käyttöikä on 30 vuotta, kun noudatetaan Lunawoodin virallisia asennusohjeita. Kansainvälinen KOMO-sertifikaatti vahvistaa, että Lunawood-tuotteet täyttävät biologiselle kestävyydelle asetetut laatuvaatimukset.

Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö