Arvostus - Korkeaa laatuamme arvostetaan - Lunawood
26.8.2021

Arvostus – Korkeaa laatuamme arvostetaan

Korkeaa laatuamme arvostetaan. Kyse ei ole kuitenkaan vain tuotteistamme, vaan myös ensiluokkaisesta asiakaspalvelustamme.

On luontevaa arvioida yrityksen toimintaa sen valmistamien tuotteiden kautta. Ja vaikka tuotelaatu olisi priimaa, niin palvelulla on yhä suurempi merkitys. Olemme kiinnittäneet molempiin paljon huomioita ja koemme, että olemme siinä onnistuneet, mutta aina voimme myös parantaa.

 

Tuotteiden laatu

Tuotteidemme laaduntarkastus tapahtuu kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäinen laaduntarkastus tehdään tulevalle sahatavaralle, jolla varmistetaan, että raaka-aineen laatu vastaa tarpeitamme. Lunawoodilla on laatudokumentti, jossa määritetään raaka-aineen laatuvaatimukset sahoille. Sahatavaran tarkastuksessa on kaksi vaihetta: Raaka-aineen vastaanottotarkastus ja raaka-aineen laatutarkastus ennen rimoitukseen siirtoa. Tarkastukset dokumentoidaan sanallisesti kuvien kera. Erityishuomiota kiinnitetään raaka-aineen yleisilmeeseen ja mahdollisiin poikkeavuuksiin.

Lunawood tuottaa tavaramerkillä varustettuja Lämpöpuu-tuotteita patentoidulla ja vuosittain tarkastetulla prosessilla. Lämpökäsittelyn jälkeen otamme jokaisesta lämpökäsittelyerästä 10 kpl näytteitä, joiden perusteella tarkastamme omissa laboratorioissamme Iisalmessa ja Kaskisissa, että lämpökäsittelyn jälkeen tuote täyttää Lämpöpuuyhdistyksen asettamat laadulliset vaatimukset ja voimme olla varmoja tuotteen teknisestä laadusta. Valvonnan kohteena ovat loppukosteus, dimensio, halkeamat ja väri. Ulkopuolinen tarkastaja tarkastaa tuotantoprosessimme kolme kertaa vuodessa. Oman laadunvalvontamme testitulokset ulkoinen tarkastaja tarkastaa kaksi kertaa vuodessa.

Viimeinen laaduntarkastuksen vaihe toteutetaan höylätylle tuotteelle, jolle tehdään viikoittain vielä satunnaistarkastuksia, jolla tarkastetaan höyläyksen lajittelun tasaisuus.

At Lunawood laboratory final moisture content, dimensions, potential cracks, and color uniformity of the Thermowood are monitored.

Tuotteiden laatu on ollut keskeinen menestystekijä koko Lunawoodin matkan ajan. Laadun seuranta on jatkuvaa ja sisäisissä auditoinneissa käydään kvartaaleittain läpi tarkastuksen toteutuminen ohjeiden mukaisesti. Vaikka meillä on nimetyt henkilöt vastaamassa laaduntarkkailusta, voimme ylpeydellä todeta, että Lunawoodilaisia yhdistää laadullinen näkemys ja kiinnostus korkeaan laatuun. Meillä kaikki haluavat vaikuttaa siihen, että loppukäyttäjä saa aina laadukkaan tuotteen, kun ostaa Lunawoodia.

Asiakastyytyväisyys – NPS 58

Toteutimme yhdessä Taloustutkimuksen kanssa viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn syys-lokakuussa 2020. Oman palautteensa antoi kaikkiaan 56 kumppaniamme 32 eri maasta.

Lunawoodin NPS-luku oli tuossa tutkimuksessa ovat 58. Se on aivan erinomainen taso, ja olemme erittäin ylpeitä siitä, että kumppanimme kokevat, että teemme oikeita asioita oikealla tavalla. Nämä kansainvälisestikin korkeat pisteet kannustavat meitä jatkamaan valitsemaamme polkua.

Samaisessa tutkimuksessa Lunawoodin asiakastyytyväisyysindeksi (CSI) toimittajana oli 70 ja asiakaspalvelun CSI-pisteet olivat vielä paremmat, 75. Kumppanimme arvostivat erityisesti markkinointipalvelujamme, tuotevalikoimaamme ja saamaansa koulutusta.

Meillä on yksi selkeä kehitysalue: reklamaatioiden ja poikkeamien hallinta ja käsittely. Nämä otettiin päättäväisesti työnalle ja uudet käytännöt ovat jo arkipäivää.

Lue myös

Kaikki projektit
Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö