Maailmalle suomalaisen kuusimetsän sydämestä - Lunawood
7.6.2022

Maailmalle suomalaisen kuusimetsän sydämestä

Ville Valio

Euroopan aluemyyntijohtaja

Metsä Fibre

Maailman vastuullisin

Siinä se nyt on. Keuruulaisen Matti Järvisen isoisän 83 vuotta sitten istuttama taimi täysikasvuisena kuusipuuna. Vieruskaveri poistui harvennushakkuussa 22 vuotta sitten päätyen silloisen Metsä-Botnian uudehkon Äänekosken sellutehtaan raaka-aineeksi ja toiselta puolelta naapuritaimi jo 43 vuotta sitten ensimmäisessä tämän alan harvennushakkuussa silloinkin uudelle Metsä-Botnian tehtaalle Kaskisiin. Toisen harvennushakkuun aikoihin 90-luvun loppupuolella Suomessa rakennettiin omaa kansallista metsäsertifiointijärjestelmää FFSC:tä, jonka kehitysaskelia Järvisen tilalla seurattiin tiiviisti. Järviset ymmärsivät ensimmäisten joukossa, että pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla, suomalaisen metsätalouden oli kehitettävä jotain ainutlaatuista, maailman vastuullisinta raaka-ainetta. Heti 2000-luvun alussa, kun se mahdollista oli, Matti Järvisen isä liitti tilan PEFC-sertifiointijärjestelmään.

Matti on aikaisempien sukupolvien tapaan yksi Metsäliitto Osuuskunnan noin 100 000 omistajajäsenestä ja näin ollen oli selvää, että tämän metsäalan tultua päätehakkuuikäiseksi, hän otti yhteyttä omaan tuttuun ostoesimieheensä ja sopi tapaamisen kotitilalleen nuotiopannukahvien ja metsäkierroksen merkeissä. Samana päivänä sovittiin Metsä Forestin kanssa kaupat päätehakkuusta ja hakkuuajankohta määritettiin lokakuulle 2021. Nyt se päivä oli koittanut 83-vuotiaan kuusipuun kohdalla, ja moton koura tarttui tyvestä kiinni.

Vastuullinen päätehakkuu

Ensimmäinen tukki oli tietokoneen mukaan sopiva Metsä Woodin Suolahden vaneritehtaan raaka-aineeksi, kun taas toisen se arvioi antavan maksimituoton Vilppulan sahalla. Tukki katkottiin 5,18 metrin pituiseksi ja sen latvaläpimitta kuoren päältä mitattiin olevan 246 millimetriä. Kolmannenkin tukin tietokone ohjasi Vilppulan sahan tukkikasaan, vaikka se olikin toki merkittävästi pienempiläpimittainen kuin edeltäjänsä. Neljäs tukki olikin jo liian pieni sahatukiksi, joten sen moton koura asetteli Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan kasaan. Latvukset ja oksat moto jätti toistaiseksi maahan, ne tultaisiin myöhemmin keräämään paikallisen lämpövoimalaitoksen raaka-aineeksi bioenergian tuotantoon.

Metsätietä pitkin sahalle

Kahdeksan tunnin kuluttua korjuukone nosti Vilppulan sahan kuusitukkipinon kyytinsä ja kuljetti tien varteen. Samaisen tien, jota Järvisen Matin isoisä oli jo aikoinaan sotien jälkeen pohjustanut. Siinä tukit odottivat puolitoista vuorokautta, kunnes aloittivat tukkirekan kyydissä matkansa kohti Vilppulan sahaa. Vilppulan sahalla tukkirekka kävi vaa’alla ja saikin heti purkuluvan suoraan tukkilajitteluun. Röntgenlaitteisto tarkisti monitoimikoneen kuljettajan silmämääräisen arvion ja ohjasi kuusitukin oman läpimittaluokkansa terveoksaisen laadun lokeroon. Kolmen päivän päästä sopiva sahauserä oli kasassa ja tukki päätyi sahalinjan syöttöpöydän kautta kuorimakoneen läpi.

Metsä Fibre, Vilppulan saha

Koko tukki hyödynnetään

Tukin kuori matkasi kuljettimia pitkin Vilppulan sahan omaan voimalaitokseen sekä lämmön että sähköenergian tuotantoon. Useiden mittauspisteiden jälkeen tukki syöksyi varsinaiselle sahauslinjalle, jossa varmistui tukin soveltuvuus alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa eli sahaukseen 38 x 150 neljällä kappaleella. Purut sahausraoista siirtyivät kuljettimia pitkin samalla tontilla sijaitsevaan Vilppulan pellettitehtaaseen ja tukin kyljistä haketetut hakkeet seulan kautta siiloon, josta ne muutamien päivien aikana kuljetetaan Äänekosken biotuotetehtaalle vahvistamaan sen omista kuitupuista valmistettavaa sellua.

Kohti määränpäätä

Tuorekameroilla varmistetaan kaikkien neljän kappaleen tuoremitat ja haluttu laatu. Niiden kyljistä irrotetut sivulaudat ohjautuvat omiin lokeroihinsa, täysisärmäiset päätyen Metsä Wood UK:n Bostonin höyläämön kautta englantilaisille kuluttajille ja vajaasärmäiset lastattavaksi ajallaan Saudi-Arabian Jeddahiin matkaavaan konttiin, mistä ne päätyisivät joku päivä Riyadhissa sijaitsevan pilvenpiirtäjätyömaan valumuotiksi.

Järvisen Matin kuusitukin keskitavara jatkaa tuorelajittelun jälkeen kanavakuivaamoon, jossa suunnilleen 36 tunnin jälkeen kuivaamonhoitaja mittaa niiden keskikosteuden olevan 20,8 % ja siten valmiina asiakkaalleen. Kuivalajittelun kamerat tuomitsevat kuivaamon jälkeen yhden neljästä kappaleesta liian ison syrjäoksan takia sekstaksi, jolloin sen tie erkanee muista päätyen eri vaiheiden jälkeen saksalaisen talouspaneelin raaka-aineeksi. Kolme muuta kappaletta Järvisen tukista pääsevät loppulajittelusta läpi, saavat oikean laadun laivausmerkin ja päätyvät pakettiin numero 504263.

Odoteltuaan varastossa kolme päivää, paketin matka jatkuu Transpointin turvallisessa kyydissä kohti Lunawoodin Iisalmen tehdasta. Ja siellä se nyt on. Odottamassa lämpökäsittelyä ja profilointia Luna Triple -paneeliksi, saavuttaen täyttymyksensä brasilialaisen Golf-keskuksen alakatossa, sitomassa hiiltä koko elinkaarensa ajan, tuoksuen hyvältä ja parantaen tilan viihtyvyyttä. Maailman vastuullisin.

 

Teksti: Ville Valio, aluemyyntijohtaja, Eurooppa, Metsä Fibre Oy

Kuvat: Metsä Fibre

Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö