EPD - Lunawoodin hiilijalanjälki on alle puolet aiemmin ilmoitetusta
4.5.2022

Virhe Lunawoodin EPD-laskennassa korjataan – korjattu hiilijalanjälki on alle puolet aiemmin lasketusta

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) Oy Lunawood Ltd:lle tekemän EPD-päivityksen yhteydessä on löytynyt merkittävä virhe. Lunawoodin 23.12.2019 päivätyssä EPD_44_19 dokumentin laskennassa on Luke tulkinnut annettuja lähtötietoja tuotannon materiaalitaseesta virheellisesti, eikä työn tilaaja Oy Lunawood Ltd tai ulkopuolinen varmentaja ole voineet sitä havaita. Luken tutkija huomasi virheen Lunawoodille ISO-standardin mukaista päivitystyötä tehtäessä ja asiakasta informoitiin tilanteesta välittömästi.

Virheen merkitys on noin 60 % Lunawood Thermowood® -tuotteiden hiilijalanjäljen suuruudessa. Korjatun hiilijalanjälkilaskennan perustella Lunawoodin tuotteet sitovat ilmasta viisinkertaisen määrän hiilidioksidia verrattuna niiden tuotannon CO2-päästöihin. Uuteen EPD-laskentaan liittyvä verifiointi on vielä kesken, mutta virheen olemassaolo on tunnistettu ja tunnustettu. Korjattu versio julkaistaan toukokuun 2022 lopussa.

Lunawoodin hiilijalanjälkeä on käytetty lukuisissa tieteellisissä julkaisuissa. Niissä esitetyissä tiedoissa on näin ollen virhe, joka antaa ekologisesta ja vastuullisesta Lunawoodin-lämpöpuusta harhaanjohtavan ja epäedullisen kuvan.

Luke ja Lunawood pyrkivät kaikin mahdollisuuksien mukaan oikaisemaan eri lähteissä olevat virheelliset tiedot.

 

Lisätiedot: Tarmo Räty etunimi.sukunimi(at)luke.fi, p. 029 532 5184
Luonnonvarakeskus, LUKE

 

EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste on vapaaehtoinen, standardoitu ja luotettava tapa esittää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi. Tiedot esitetään EN 15804 + A2 standardin mukaisesti. Tällä varmistetaan, että selosteiden tiedot ovat vertailukelpoisia tehtäessä rakennustason tai rakennusosien laskentaa. Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm. ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen.

 

Aiheeseen liittyviä uutisia

Kaikki uutiset
Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö