Maailmanluokan vastuullinen yritys - Lunawood

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen kestävän kehityksen tavoitteeseen 13: ”Ryhdy kiireellisiin toimiin ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi.”

Haluamme olla maailmanluokan vastuullinen yritys, joka kiinnittää erityistä huomiota toiminnoissaan kestävään kehitykseen. Tämä tarkoittaa vähähiilisen tiekartan määrittelyä ja keskittymistä esimerkiksi seuraaviin toimiin:

– liiketoimintamme ympäristövaikutusten jatkuva seuranta

– suunnitelma siirtymisestä 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin

– tuotteidemme hiilijalanjäljen edelleen pienentäminen

– hiilidioksidipäästöjen kompensointijärjestelmän käyttöönotto logistiikassa

 

Lunawood-lämpöpuun hiilijalanjälki

Sen lisäksi, että otamme huomioon prosessiemme ja toimintatapojemme ympäristövaikutukset, Lunawood-tuotteilla, on itsessään merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

– Raaka-aineemme tulee hyvin hoidetuista suomalaisista metsistä, jotka sitovat kasvaessaan hiiltä toimien tehokkaana hiilinieluina.

– Lunawoodin höylätyn lämpöpuun hiilijalanjälki on 117 kg CO2e/m3 (Lunawood EPD). Lunawoodin tuotteet varastoivat viisinkertaisen määrän hiilidioksidia ilmasta tuotantonsa aikana vapautuviin hiilidioksidipäästöihin verrattuna.

– Tuotteidemme pieni hiilijalanjälki tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden vähentää rakentamisen päästöjä ja pienentää uusiutumattomien materiaalien käyttöä. Lunawood-lämpöpuun pitkän elinkaaren ansiosta tuotteemme sitovat hiiltä sukupolvelta toiselle. Näin vähennämme rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Suomalainen DNA on identiteettimme perusta

Visiomme on olla maailmanluokan vastuullinen toimija – ei vain liiketoiminnassamme, vaan myös sen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että katsomme toimialamme ulkopuolelle ja pyrimme olemaan yksi vastuullisimmin toimivista ja ajattelevista yrityksistä. Suomalainen arvopohja ja kulttuuri ovat erottamaton osa yritystämme.

Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö