Pohjoismainen DNA – vastuullisen identiteettimme perusta - Lunawood

Pohjoismainen DNA – vastuullisen identiteettimme perusta

Haluamme olla kestävän kehityksen suunnannäyttäjä – myös yli liiketoimintamme. Tämä tarkoittaa, että katsomme oman toimialamme ulkopuolelle ja pyrimme olemaan yksi vastuullisimmin toimivista suomalaisista yrityksistä.

Suomalaiset juuret ovat Lunawoodin perustus.  Pohjoismaisella kulttuurilla, arvoilla ja elämäntyylillä on paljon tarjottavaa meille ja sidosryhmillemme, olipa sitten kyse yhteiskunnan tasa-arvoisuudesta tai kestävää liiketoimintaa korostavasta lainsäädännöstä.  Ne tukevat tavoitteitamme  kiinnittää huomiota ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin ja kehittää niihin yhdessä ratkaisuja. Pohjoismainen hyvinvointimalli perustuu korruptoitumattomaan hallintoon, demokratiaan, tasa-arvoon, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, oikeudenmukaisuuteen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nämä ominaisuudet ovat olennainen osa myös Lunawoodin yrityskulttuuria, ja ne tulevat esiin työskentelytavoissamme  ja sidosryhmiemme kanssa.

Näin toimimme vastuullisesti

Tuemme monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta

Tuemme monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta

Henkilöstöään aktiivisesti osallistavat yritykset ovat vahvempia.

Haluamme saada kaikki  työntekijämme sisälle liiketoimintaamme kommunikoimalla avoimesti ja ottamalla henkilöstömme aktiivisesti mukaan päätöksentekoon. Vaalimme monimuotoisuutta kaikilla tasoilla, koska uskomme, että kokemuksen, iän, erilaisten taitojen ja sukupuolien monipuolinen yhdistelmä auttaa meitä sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin. Kannustamme henkilöstöämme yksilöllisyyteen, kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti, emmekä hyväksy syrjintää, häirintää tai minkäänlaista uhkailua. Haluamme luoda tiimiimme yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka auttaa ammattilaisiamme voimaan ja suoriutumaan paremmin.

Työturvallisuus kuuluu kaikille

Työturvallisuus kuuluu kaikille

Päätavoitteemme on tapaturmaton työpaikka

Voimme saavuttaa tämän tavoitteen aktiivisen turvallisuuden havaitsemisen ja järjestelmällisten prosessien avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tutkimme kaikki onnettomuudet perusteellisesti ja keskustelemme turvallisuusasioista kaikissa kuukausittaisissa kokouksissamme. Turvallisuushavainnot on sisällytetty Lunawoodin vuositavoitteisiin, ja kannustamme koko henkilöstöämme aktiiviseen havainnointiin. Osana kestävän kehityksen strategiaamme Lunawood on ottanut kokonaisvaltaisen lähestymistavan turvallisuuteen, joka kattaa myös kaikki toimipaikoissamme tapahtuvat vierailut. Siksi kannustamme myös kaikkia vierailijoitamme tekemään aktiivisesti turvallisuushavaintoja. Olemme myös sitoutuneet ylläpitämään yleistä siisteyttä työympäristössä, joka on osa päivittäisiä rutiinejamme.

Vaalimme pitkiä kumppanuuksia

Vaalimme pitkiä kumppanuuksia

Olemme sitoutuneet visioomme tulla globaaliksi edelläkävijäksi ja markkinajohtajaksi vastuullisissa puumateriaaleissa dekoratiivisille pinnoille. Se on vastuullisen strategiamme ydin ja lupauksemme kaikille kumppaneillemme, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Uskomme, että pitkäjänteisyys ja luottamus ovat avaintekijöitä kestävien asiakassuhteiden rakentamisessa. Tätä tukee laaja kumppaniverkostomme, jolla on kanssamme samat arvot ja yhteinen visio kestävästä kehityksestä. Ja heitä arvostaen, kunnioitamme kaikissa kohtaamisissamme eri kulttuureja niiden erilaisine piirteineen ja tapoineen.

Olemme sitoutuneet maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen pääperiaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden hyvinvointia, ympäristöä ja korruption torjuntaa.
Kestävän kehityksen tavoitteemme ovat näiden maailmanlaajuisesti tunnustettujen periaatteiden mukaisia.

Liity postituslistalle
Tietosuojakäytäntö